Toán Lớp 6: hãy phân tích các số A,B ra thừa số nguyên tố: A=4 ² ×6 ³ B=9 ² × 15 ²

Question

Toán Lớp 6: hãy phân tích các số A,B ra thừa số nguyên tố:
A=4 ² ×6 ³
B=9 ² × 15 ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 17 phút 2022-06-16T01:34:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = $\text{$4^{2}$ x $6^{3}$ }$
  A = $2^{4}$ x $2^{3}$ x $3^{3}$ 
  A = $2^{7}$ x $3^{3}$ 
  ————————————
  B = $9^{2}$ x $15^{2}$ 
  B = $3^{2}$ x $3^{4}$ x $5^{2}$ 
  B =$3^{6}$ x $5^{2}$ 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=4^2 xx 6^3
  A=(2^2)^2 xx (2xx3)^3
  A=2^4 xx 2^3 xx 3^3
  A=2^7 xx 3^3
  —–
  B=9^2 xx 15^2
  B=(3^2)^2 xx (3xx5)^2
  B=3^4 xx 3^2 xx 5^2
  B=3^6 xx 5^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )