Toán Lớp 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?

Question

Toán Lớp 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-03-14T14:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số nhỏ nhất theo đề bài là 24,01

  Số lớn nhất theo đề bài là 24,99

  Có tất cả số số hạng cần tìm là:

  (99-1):1+1=99(số)

  Đáp số 99 số

 2. $\text{@Pie}$

  Giải đáp:

   99 số

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số thập phân nhỏ nhất để có thể thỏa mãn đề bài là : 24,01

  Số thập phân lớn nhất để có thể thỏa mãn đề bài là : 24,99

  Từ số 1 đến số 99 có bao nhiêu số là:

  ( 99 – 1 ) : 1 + 1 = 99 ( số )

                              Đáp số : 99 số

  Hok tốt ak!

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )