Toán Lớp 6: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây: a) A = {0; 5; 10; 15;-; 100} b) B = {111; 222; 333;…; 999}

Question

Toán Lớp 6: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây:
a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100}
b) B = {111; 222; 333;…; 999}
c) C = {1; 4; 7; 10;13;…; 49}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-12-21T09:36:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = {x Nx 5 ; 0 x 100}
  B = {x Nx 111 ; 111 x 999}
  C = { x ∈ Nx là các số hơn kém nhau 3 đơn vị bắt đầu từ số 1 ; 1 ≤ x ≤49}
  #Hoctot
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) A={x∈N∣ 0≤x≤100; x=5k; k∈N}
  b) B={x∈N∣ 100<x<1000; x=111k; k∈N}
  c) C={x∈N∣ 0<x<50; x=3k+1; k∈N)
  Chúc Bạn Học Tốt!????????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )