Toán Lớp 6: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ t

Question

Toán Lớp 6: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất
thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được
bao nhiêu tạ thóc?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 12 phút 2022-06-17T23:45:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Đổi 3 tấn 5 tạ= 35 tạ

  Số tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:

   (35-5):2=15(tạ)

  Số tạ thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:

   15+5=20(tạ)

                  Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất:15 tạ

                                Thửa ruộng thứ hai:20 tạ

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

         Đổi 3 tấn 5 tạ= 35 tạ

  Số tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoặc được là:

             (35-5):2=15(tạ)

  Số tạ thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:

            15+5=20(tạ)

      Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất:15 tạ

                        Thửa ruộng thứ hai: 20 tạ

  @Beerick

  #Hoidap247

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )