Toán Lớp 6: Hai đường chéo của hình thoi có kích thước lần lượt là 10cm và 15cm. Diện tích hình thoi đó là?

Question

Toán Lớp 6: Hai đường chéo của hình thoi có kích thước lần lượt là 10cm và 15cm. Diện tích hình thoi đó là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-03-11T16:06:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   75 cm²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
              Diện tích hình thoi đó: 
         10.15/2= 75( cm²)
   

 2.  Diện tích của hình thoi là :
  1/2 . 10 . 15 = 15 . 5 = 75 ( cm² )
    Vậy diện tích của hình thoi là 75 cm²
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )