Toán Lớp 6: Hai đội công nhân trồng được số cây như nhau.Mỗi công nhân đội 1 trồng 8 cây, mỗi công nhân đội 2 trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã

Question

Toán Lớp 6: Hai đội công nhân trồng được số cây như nhau.Mỗi công nhân đội 1 trồng 8 cây, mỗi công nhân đội 2 trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đó khoảng từ 100 đến 200 cây., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-16T22:36:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. => Số cây của mỗi đội là BC(8;11)
  Ta có:
  8=8
  11=11
  =>BCNN(8;11)=8.11=88
  =>BC(8;11)=B(88)={0;88;176;264;…}
  Mà trong khoảng từ 100->200 cây
  => Số cây của 2 đội là 176 cây

 2. bc(8;11) là số cây của mỗi đội :
   ta có:
  8=2³
  11=11
  ⇒BCNN(8;11)=2³.11=88
  ⇒BC(8;11)=B(88)={0;88;176;264;….}
  khoảng từ 100→200 cây
  ⇒số cây của đội 2 là 176 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )