Toán Lớp 6: Giúp vs ai xong trc em cho câu trl hay nhất ạ! Tìm số nguyên x, biết: (2x + 3) chia hết cho (3x + 2)

Question

Toán Lớp 6: Giúp vs ai xong trc em cho câu trl hay nhất ạ!
Tìm số nguyên x, biết:
(2x + 3) chia hết cho (3x + 2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 25 phút 2022-05-01T14:30:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3x+2    2x‐3
  ⇒2x‐3     2x‐3
  ⇒[﴾3x+2﴿‐﴾2x‐3﴿]   2x‐3
  ⇒﴾3x+2‐2x+3﴿   2x‐3
  ⇒x+5   2x‐3
  ⇒2﴾x+5﴿   2x‐3
  ⇒2x+10   2x‐3
  ⇒2x‐3+13   2x‐3
   2x‐3   2x‐3
  ⇒13  2x‐3
  ⇒2x‐3∈Ư﴾13﴿={1;13}
  ⇒2x∈{4;16}
  ⇒x∈{2;8}
  Vậy 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  x in {-7/3; -1; -1/3; 1}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì (2x+3) vdots (3x+2)
  =>3(2x+3) vdots 2(3x+2)
  =>6x+9 vdots 6x+4
  =>(6x+9) – (6x+4) vdots (3x +2)
  =>(6x+9-6x-4) vdots (3x+2)
  =>5 vdots (3x+2)
  =>(3x+2) in Ư(5)={-5;-;1;5}
  Ta có bảng sau:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{3x+2}&\text{-5}&\text{-1}&\text{1}&\text{5}\\\hline \text{3x}&\text{-7}&\text{-3}&\text{-1}&\text{3}\\\hline \text{x}&\text{-7/3}&\text{-1}&\text{-1/3}&\text{1}\\\hline\end{array}
  Vậy x in {-7/3; -1; -1/3; 1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )