Toán Lớp 6: giúp với: x(2.y+1)=8 (tìm x và y nhé)

Question

Toán Lớp 6: giúp với:
x(2.y+1)=8
(tìm x và y nhé), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 3 ngày 2022-04-19T10:15:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x( 2.y+1 )=8
  Vì 2.y+1 là số lẻ nên 2.y+1 là ước lẻ của 8.Số 8 có ước lẻ là 1 và -1 :
  -Nếu 2.y+1 = 1 thì y=0 và x=8
  -Nếu 2.y+1 = -1 thì y=-1 và x=-8
  Vậy x và y = 0; 8 hoặc x và y = -1; -8

 2. Ta có: 2y+1 lẻ
  =>8 = 1.8=(-1).(-8)
  Ta có bảng sau:
  x                8       -8
  2y+1         1        -1
  y                0       -1
  Vậy (x;y)=(8;0) hoặc (-8;-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )