Toán Lớp 6: giúp p tìm chữ số tận cùng của a)4 mũ 2020 b)9 mũ 53 8h25 nộp rồi

Question

Toán Lớp 6: giúp p
tìm chữ số tận cùng của
a)4 mũ 2020 b)9 mũ 53
8h25 nộp rồi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tháng 2022-12-21T10:42:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,Ta có: 4^2020 = (4^2)^1010 = 16^1010
  Vì 16^1010 có chữ số tận cùng là 6 
  → 4^2020 có chữ số tận cùng là 6
  b,Ta có: 9^53 = (9^2)^26.9=81^26.9
  Vì 81^26 có chữ số tận cùng là 1
  →81^26.9 có chữ số tận cùng là 9
  →9^53 có chữ số tận cùng là 9

 2. text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}
  a) 4^2020=(4^4)^505=(…6)^505=(…6)
  text{Vậy chữ số tận cùng là 6}
  b) 9^53=9^52 .9=(9^4)^13 .9=(…1)^13 .9
  =(…1) .9=(…9)
  text{Vậy chữ số tận cùng là 9}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )