Toán Lớp 6: giúp nhanh với ạ! Tìm 2/7 của -11/6.

Question

Toán Lớp 6: giúp nhanh với ạ!
Tìm 2/7 của -11/6., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 9 tháng 2022-03-21T13:27:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2/7 của -11/6 là:

      -11/6 . 2/7 = -11/21

  Vậy 2/7 của -11/6 là: -11/21

 2. Giải đáp:11/-21

   ta lấy -11/6.2/7=

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )