Toán Lớp 6: giúp mình vs ạ Tìm BCNN (120;189)=

Question

Toán Lớp 6: giúp mình vs ạ
Tìm BCNN (120;189)=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tuần 2022-06-11T16:37:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  120 = 2^3 . 3 . 5
  189 = 3^3 . 7
  => BCNNN(120 ; 189) = 2^3 . 3^3 . 5 . 7 = 8 . 27 . 5 . 7 = 7560
  Vậy BCNNN(120 ; 189) = 7560
  #dtkc

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có :$120=2^{3}.3.5$
             $189=3^{3}.7$
  $=>BCNN (120;189)=2^{3}.3^{3}.5.7=7560$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )