Toán Lớp 6: giúp mình với nhanh nha:41-2 mũ x+1=2 mũ 5

Question

Toán Lớp 6: giúp mình với nhanh nha:41-2 mũ x+1=2 mũ 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-06-11T05:16:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  41 – 2^{x+1} = 2^5   
  ⇒ 41 – $2^{x+1}$ = 32
  ⇒ $2^{x+1}$ = 41-32
  ⇒ $2^{x+1}$ = 9
  ⇒ $2^{x+1}$ = 3² (vô nghiệm)   
   

 2. 41 – 2^(x+1) = 2^5
  41 – 2^(x+1) = 32
          2^(x+1) = 41 – 32
          2^(x+1) = 9
          2^(x+1) = 3^2 ( vô lí )
          Mik sửa giúp ạ !
                  ↓    
  40 – 2^(x+1) = 2^5
  40 – 2^(x+1) = 32
          2^(x+1) = 4 – 32
          2^(x+1) = 8
          2^(x+1) = 2^3 
  =>          x + 1 = 3
  =>          x        = 2
  Vậy x = 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )