Toán Lớp 6: Giúp mình với ạ Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kb và 351kg. Trong 1 ngày cửa hàng bán hết 5 thù

Question

Toán Lớp 6: Giúp mình với ạ
Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kb và 351kg. Trong 1 ngày cửa hàng bán hết 5 thùng hàng, trong đó khối lượng hàng bán buổi sáng gấp đúng 4 lần khối lượng hàng bán buổi chiều. thùng hàng còn lại có khối lượng là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 4 ngày 2022-06-18T21:11:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vì buổi sáng bán gấp 4 lần buổi chiều nên tổng số dầu bán cả ngày là số chia hết cho 5.
  Tổng 6 thùng dầu (316 + 327 + 336 + 338 + 349 + 351) khi chia cho 5 thì dư 2 (Chỉ cần xét các chữ số hàng đơn vị không cần tính tổng)
  Trong 6 thùng chỉ có thùng 327 là chia 5 dư 2 nên đó chính là thùng còn lại.
  Đáp số: 327 kg
                                              chúc bn học tốt                
   
   

 2. 6 thùng hàng của của hàng đó có khối lượng là :
   316 + 327 + 336 + 338 + 349 + 351 = 2017 ( kg )
  Bởi vì 2017 : 5 = 327 dư 2 nên 1 trong 6 thùng hàng đó phải : 5 dư 2
  Nên thùng hàng đó có khối lượng là : 327 kg
  Đáp số : 327 kg 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )