Toán Lớp 6: giúp mình với (-9)/4 và 1/3 có nghĩa là (-9) phần 4 và 1 phần 3 Đề: So sánh các phân số sau a) (-9)/4 và 1/3 b) (-8)/3 và (-4)/7 c) 9/(

Question

Toán Lớp 6: giúp mình với
(-9)/4 và 1/3 có nghĩa là (-9) phần 4 và 1 phần 3
Đề: So sánh các phân số sau
a) (-9)/4 và 1/3
b) (-8)/3 và (-4)/7
c) 9/(-5) và 7/(-10)
cảm ơn mn nhiều
hứa vote 5* và ctrlhn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-02-23T05:11:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài 1 :

  a) Ta có : -9/4 có tử số là số  nguyên âm

  => -9/4<0

  mà 1/3>0

  =>-9/4<0<1/3

  => -9/4<1/3

  Vậy -9/4<1/3

  b) Ta có : 

  -8/3 <-1

  -4/7 > -1

  => -8/3<-1<-4/7

  => -8/3<-4/7

  Vậy -8/3<-4/7

  c) Ta có :

  9/{-5}=-9/5<-1

  7/{-10}=-7/10 > -1

  => -9/5<-1<-7/10

  => -9/5<-7/10

  Vậy 9/{-5}<7/{-10}

   

 2. Đề: So sánh các phân số sau

  a) (- 9)/4 và 1/3

  – Quy đồng mẫu số: Nhân thêm 3 vào phân số 1 và nhân thêm 4 vào phân số 2

  => (- 27)/12 và 4/12

  – Có (- 27) < 4 -> (- 27)/12 < 4/12

  KL: Vậy (- 9)/4 < 1/3

  $\\$

  b) (- 8)/3 và (- 4)/7

  – Quy đồng mẫu số: Nhân thêm 7 vào phân số 1 và nhân thêm 3 vào phân số 2

  => (- 56)/21 và (- 12)/21

  – Có (- 56) < (- 12) -> (- 56)/21 < (- 12)/21

  KL: Vậy (- 8)/3 < (- 4)/7

  $\\$

  c) 9/(- 5) và 7/(-10)

  – Quy đồng mẫu số: Nhân thêm 2 vào phân số 1

  => (- 18)/10 và (- 7)/10

  – Có – 18 < – 7 ->  (- 18)/10 <  (- 7)/10

  KL: Vậy 9/(- 5) < 7/(-10)

  $# Ling$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )