Toán Lớp 6: Giúp mình nhanh với ạ, cảm ơn 1) 1 khu vườn hình vuông có chu vi = chuvi 1 khu đất hình chữ nhật có CD 40m; CR 10m. Tính S khu vườn đó

Question

Toán Lớp 6: Giúp mình nhanh với ạ, cảm ơn
1) 1 khu vườn hình vuông có chu vi = chuvi 1 khu đất hình chữ nhật có CD 40m; CR 10m. Tính S khu vườn đó
2) 1 khu ruộng hình thoi có 2 đường chéo là 30m và 40m. Biết năng xuất lúa là 0,8kg / m2. Hỏi khu ruộng đó có sản lương bao nhiêu ki-lo-gam thóc ?
giúp mình vote *, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-06-11T17:01:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1
  Chu vi của khu vườn là :
  ( 40 + 10 ) .2 = 100 ( m )
  Cạnh của khu vườn là :
  100 : 4 = 25 ( m )
  Diện tích khu vườn là :
  25 . 25 = 625 ( m^2 )
              Đáp số : 625m^2
  Bài 2
  Diện tích khu ruộng là :
  30 . 40 : 2 = 600 ( m^2 )
  Thu ruộng đó có sản lượng là :
  600 : 1 . 0,8 = 480 ( kg )
                       Đáp số : 480kg thóc
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )