Toán Lớp 6: giúp mình câu này với tính : ( hợp lý nếu có thể ) a/ 27 nhân 39 + 27 nhân 63 – 2 nhân 27 b/ 47 – [( 45 nhân 2 mũ 4 – 5 mũ 2 nhân 12 )

Question

Toán Lớp 6: giúp mình câu này với tính : ( hợp lý nếu có thể )
a/ 27 nhân 39 + 27 nhân 63 – 2 nhân 27 b/ 47 – [( 45 nhân 2 mũ 4 – 5 mũ 2 nhân 12 ) : 14 ]
c/ 307 – [ ( 180- 160 ) : 2 mũ 2 + 9 ] : 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 4 ngày 2022-06-18T23:17:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)27×39+27×63-2×27
  =27×(39+63-2)
  =27×(101-2)
  =27×100
  =2700
  b)47-[(45×2⁴-5²×12)÷14]
  =47-[(45×16-25×12)÷14]
  =47-[420÷14]
  =47-30
  =17
  c)370-[(180-160):2²+9]÷2
  =370-[20:4+9]÷2
  =370-[5+9]÷2
  =370-14÷2
  =370-7
  =363
   

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,27.39+27.63-2.27
  =27.(39+63-2)
  =27.100=2700
  b,$47-[(45.2^{4}-5^{2}.12) : 14]$
  $=47-[(45.16-25.12) : 14]$
  =47-[(720 – 300): 14]
  =47-[420:14]
  =47-30
  =17
  c,$370-[(180-160):2^{2}+9] : 2$
  =370-[20: 4 +9]:2
  =370-[5+9]:2
  =370-14:2
  =370-7
  =363

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )