Toán Lớp 6: giúp mik giải bài này vs . cảm ơn nhiều quy đồng các mẫu các phân số sau: a) 5 phần 12 và 4 phần 15 b) 4 phần 9 chia

Question

Toán Lớp 6: giúp mik giải bài này vs . cảm ơn nhiều
quy đồng các mẫu các phân số sau:
a) 5 phần 12 và 4 phần 15 b) 4 phần 9 chia 7 phần 12 và 5 phần 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-02-17T23:06:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 5/12 và 4/15
  Mẫu số chung: 60
  5/12=(5 xx 5)/(12 xx 5)=25/60
  4/15=(4 xx 4)/(15 xx 4)=16/60
  b) 4/9 : 7/12 và 5/8
  4/9 : 7/12
  =4/9 . 12/7
  =16/21
  -> Mẫu số chung: 168
  16/21=(16 xx 8)/(21 xx 8)=128/168
  5/8=(5 xx 21)/(8 xx 21)=105/168

 2. #andy
  \[\begin{array}{l}
  a)\dfrac{5}{{12}};\dfrac{4}{{15}}\\
   \Leftrightarrow MC:60\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{5.5}}{{12.5}};\dfrac{{4.4}}{{15.4}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{25}}{{60}};\dfrac{{16}}{{60}}\\
  b)\dfrac{4}{9}:\dfrac{7}{{12}};\dfrac{5}{8}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{4}{9}.\dfrac{{12}}{7};\dfrac{5}{8}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{16}}{{21}};\dfrac{5}{8}\\
  MC:168\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{16.8}}{{21.8}};\dfrac{{5.21}}{{8.21}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{128}}{{168}};\dfrac{{105}}{{168}}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )