Toán Lớp 6: Giúp em với ạ em đang cần rất gấp ạ (-22)+51+149+(-78)

Question

Toán Lớp 6: Giúp em với ạ em đang cần rất gấp ạ
(-22)+51+149+(-78), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tuần 2022-04-13T08:27:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (-22) + 51 + 149 + (-78)
  = [-22 + (-78)] + (51 + 149)
  = -100 + 200
  = 100

 2. (-22)+51+149+(-78)
  = -22+51+149-78
  =(-22-78)+(51+149)
   =-100+200
  =100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )