Toán Lớp 6: Giúp em gấp với ạ a) –175-(-1326+825) – (248 + 326) b) 80 + $20^{2}$: [5. 12 – 3. ($6-2)^{2}$ + 28]

Question

Toán Lớp 6: Giúp em gấp với ạ
a) –175-(-1326+825) – (248 + 326)
b) 80 + $20^{2}$: [5. 12 – 3. ($6-2)^{2}$ + 28], hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 3 tuần 2022-06-16T20:27:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, -248
  b, 90
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, -175 – (-1326 + 825) – (248 + 326)
  = -175 + 1326 – 825 – 248 – 326
  = (-175 – 825) + (1326 – 326) – 248
  = -1000 + 1000 – 248
  = -248
  b, 80 + 20^2 : [5 . 12 – 3.(6 – 2)^2 + 28]
  = 80 + 400:[60 – 3.4^2 + 28]
  = 80 + 400:[60 – 3.16 + 28]
  = 80 + 400:[60 – 48 + 28]
  = 80 + 400 : 40
  = 80 + 10
  = 90

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  a,-175 -(1326 + 825) – (248+326)
     =-175 – 2151 – 574
     = 1976 – 574
      =  1402
  b,
  ]
  ]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )