Toán Lớp 6: Giúp e bài này với ạ Một đơn vịbộđội khi xếp hàng 20 người, 25 người, 30 người đều dư 10 người nhưng khi xếp hàng 35 người thì vừa đủ.

Question

Toán Lớp 6: Giúp e bài này với ạ
Một đơn vịbộđội khi xếp hàng 20 người, 25 người, 30 người đều dư 10 người nhưng khi xếp hàng 35 người thì vừa đủ. Tính sốngười của đơn vịbộđội đó, biết sốngười của đơn vịđó chưa đến 1000 người., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-20T11:53:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số người ở đơn vị đó là x:
   Ta có:
  x-10⋮20
  x-10⋮25
  x-10⋮30
  ⇒ x-10 ∈ BC(20;25;30)
  ⇒  BCNN(20;25;30)
             20=2^2.5
             25=5^2
              30=2.3.5
    BCNN(20;25;30) = 2^.5^2.3=300
  ⇒ BC(20;25;30)=B(300)={0;300;600;1200;…)
   Mà x<1000 ⇒ x-10=600
                      ⇒ x=600+10
                      ⇒ x=610
  Vậy số người ở đơn vị đó là: 610 (người)
    

 2. Giải đáp:
   + Gọi số người là a (người)
  + Theo đề bài ta có :
  Khi xếp hàng 20 ;25 ; 30 đều dư 15 người 
  Nên ta có (a-15) BC (20;25;30)
  BCNH(20;25;30)=300
  ⇒(a−15)∈b(300)={0;300;600;900;…}
  ⇒a={15;315;615;915;…}
  Vì a 41a=615
  vạy đơn vị có 615 người

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )