Toán Lớp 6: Giúp bài này đi Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 45 , 78, 270, 299

Question

Toán Lớp 6: Giúp bài này đi
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 45 , 78, 270, 299, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T13:21:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{45=}$$3^{2}.5$
  $\text{78=2.3.13}$
  $\text{270=2.}$$3^{3}.5$
  $\text{299=13.23}$
  $\text{#mct}$

 2. 45 = 5 × 3 × 3= 5 × 3^2
  78 = 2 × 3 × 13
  270 = 3 × 3 × 3 × 5 × 2 = 3^3 × 5 × 2
  299 = 13 × 23
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )