Toán Lớp 6: giải từng bước ra giúp em với ạ (0,25)mũ 4 x1024

Question

Toán Lớp 6: giải từng bước ra giúp em với ạ
(0,25)mũ 4 x1024, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 6 tháng 2022-06-20T11:47:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (0,25)^4×1024
  = (0,25)^4×256×4
  = (0,25)^4×4^4×4
  = (0,25×4)^4×4
  = 1^4×4
  = 1×4
  =4

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(0,25)$$^{4}$ . $1024$
  $=(0,25)$$^{4}$ . $4^{4}$ . $4$
  $=(0,25 . 4)$$^{4}$ . $4$
  $=1 . 4$
  $=4$

  $@Mia$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )