Toán Lớp 6: Giá trị thỏa mãn biểu thức 2x-1=3-(-x+5) là

Question

Toán Lớp 6: Giá trị thỏa mãn biểu thức 2x-1=3-(-x+5) là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-03-14T05:30:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x-1=3-(-x+5)
  2x-1=3+x-5
  2x-x=3-5+1
  x=-2+1
  x=-1
  Vậy x=-1

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  2x-1=3-(-x+5)
  2x-1=3+x-5
  2x-x=3-5+1
  x=-1
  Vậy: x=-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )