Toán Lớp 6: Giá trị của biểu thức `A=5+5^{2}+5^{3}+…+5^{8} là bội của 30`

Question

Toán Lớp 6: Giá trị của biểu thức `A=5+5^{2}+5^{3}+…+5^{8} là bội của 30`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tháng 2022-03-14T10:39:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Dream$

  A=5+5^2+5^3+…+5^8

  A=(5+5^2)+(5^3+5^4)+(5^5+5^6)+(5^7+5^8)

  A=(5+5^2)+5^2+(5+5^2)+5^4+(5+5^2)+5^6+(5+5^2)

  A=30.5^2+30.5^4+30.5^6

  A=30.(5^2+5^4+5^6)

  Vì 30⋮30 nên A là bội của 30.

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   A=5+5^2+5^3+…+5^8

  A= (5+5^2)+(5^3+5^4)+…+(5^7+5^8)

  A= 30+5^2(5+5^2)+…+5^6(5+5^2)

  A=30.(5^2+5^4+5^6)

  => A chia hết cho 30

  => A là bội của 30

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )