Toán Lớp 6: Gía trị của biểu thức 4 mũ 2 x 2 – 1 giupws em đang câng gaaps

Question

Toán Lớp 6: Gía trị của biểu thức 4 mũ 2 x 2 – 1 giupws em đang câng gaaps, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 38 phút 2022-06-18T22:24:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   $4² × 2 – 1$
  $=16 × 2 – 1$
  $= 32 – 1$
  $= 31$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   4^2 xx 2 – 1
  = 16 xx 2 – 1
  = 32 – 1
  = 31

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )