Toán Lớp 6: Giá một chiếc khẩu trang N95 là 25 000 đồng. Tính số tiền cần có để mua 20 chiếc khẩu trang N95 đó ? A, 600 000 đồng B, 500 000 đồng

Question

Toán Lớp 6: Giá một chiếc khẩu trang N95 là 25 000 đồng. Tính số tiền cần có để mua 20 chiếc khẩu trang N95 đó ?
A, 600 000 đồng
B, 500 000 đồng
C, 60 000 đồng
D, 50 000 đồng
Các bạn chỉ cần ghi đáp án thôi nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-20T05:45:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá một chiếc khẩu trang N95 là 25 000 đồng. Tính số tiền cần có để mua 20 chiếc khẩu trang N95 đó ?
  A, 600 000 đồng
  B, 500 000 đồng
  C, 60 000 đồng
  D, 50 000 đồng
  Số tiền có để mua 20 chiếc khẩu trang N95 là:
             25000×20=500000(đồng)

 2. Giải đáp:
   số tiền để mua 20 chiếc khẩu trang n95 là:
  25000 x 20=500000(đồng)
  =>B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )