Toán Lớp 6: Gia đình Hoa vay ngân hàng 85 triệu. Sau tháng đầu, mẹ Hoa thấy đã bán được 50 triệu tiền hàng. a) Hỏi sau tháng đầu gia đình Hoa lãi h

Question

Toán Lớp 6: Gia đình Hoa vay ngân hàng 85 triệu. Sau tháng đầu, mẹ Hoa thấy đã bán được 50 triệu tiền hàng.
a) Hỏi sau tháng đầu gia đình Hoa lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
b) Trong 2 tháng tiếp theo, tiền lãi mỗi tháng là 45 triệu đồng. Hỏi cuối tháng thứ 3 gia đình Hoa lỗ hay lãi bao nhiêu tiền, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-03-14T14:44:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Sau tháng đầu gia đình Hoa lỗ 35 triệu đồng.
  $\text{b) Cuối tháng thứ 3 gia đình Hoa lãi 85 triệu đồng.}$

 2. Giải đáp:
   a/ trong tháng đầu Hoa lỗ:85-50(triệu đồng)
  b/cuối tháng 3 gia đình Hoa lãi:85 triệu đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )