Toán Lớp 6: $\frac{x}{15}$= $\frac{24}{32}$

Question

Toán Lớp 6: $\frac{x}{15}$= $\frac{24}{32}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 6 tháng 2022-05-25T17:11:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x/15=24/32
  =>x.32=15.24
  =>x.32=360
  =>x=360:32
  =>x=11,25
  Vậy x=11,25

 2. $\frac{x}{15}$=$\frac{24}{32}$
  ⇒x.32=24.15
  ⇒32x=360
  ⇒x=360:32
  ⇒x=$\frac{45}{4}$  
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )