Toán Lớp 6: e) 3 . 25 . 8 + 4 . 37 . 6 + 2 . 38 . 12

Question

Toán Lớp 6: e) 3 . 25 . 8 + 4 . 37 . 6 + 2 . 38 . 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-11T11:28:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # Thằn lằn
  3.25 8+4.37.6+2.38 .12
  =3.8.24+4.6.37+12.2.38
  = 24.25+24.37+24.38
  =24. (25+37+38)
  = 24.100
  =2400
  Chúc bạn học tốt!

 2. 3 . 25 . 8 + 4 . 37 . 6 + 2 . 38 . 12
  = ( 3 . 8 ) . 25 + ( 4 . 6 ) . 37 + ( 2 . 12) . 38
  = 24 . 25 + 24 . 37 + 24 . 38
  = 24 . ( 25 + 37 + 38 )
  = 24 . 100
  = 2400
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )