Toán Lớp 6: Đổi ra giây: 1 giờ 20 phút bằng: A. 2 700 giây B. 4 800 giây C. 86 400 giây D. 2 400 giây Khtn

Question

Toán Lớp 6: Đổi ra giây: 1 giờ 20 phút bằng:
A. 2 700 giây
B. 4 800 giây
C. 86 400 giây
D. 2 400 giây
Khtn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-11T12:28:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 giờ =60 phút =3600 giây
  20 phút =1200 giây
  =>1 giờ 20 phút =3600+1200=4800 giây
  => Chọn B

 2. Giải đáp: $B. 4800.giây$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 giờ = 1 x 60 = 60 phút 
  ⇒ 60 phút = 60 x 60 = 3600 ( giây)
  20 phút = 20 x 60 = 1200( giây)
  ⇒ 1 giờ 20 phút = 3600 + 1200 = 4 800 (giây)
  → CHỌN B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )