Toán Lớp 6: Để phòng dịch covid-19, quận Long Biên đã thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm bác sĩ hồi sức cấp cứu và bác sĩ đa khoa và điều dưỡng v

Question

Toán Lớp 6: Để phòng dịch covid-19, quận Long Biên đã thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm bác sĩ hồi sức cấp cứu và bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên .Biết rằng có tất cả 48 bác sĩ hồi sức cấp cứu,42 bác sĩ đa khoa và 54 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập được nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh ?Trong đó bác sĩ hồi sức cấp cứu bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên vào các đội là bao nhiêu người, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-07T08:47:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp
  Gọi số đội lập được là: a (a∈N)
  ⇒48 chia hết cho a ;42chia hết cho a ;54chia hết cho a mà a lớn nhất 
  ⇒a=ƯCLN(48,42,54)
  Ta có:42=2.3.7
           48=2^4.3
           54=2.3∧3
  ⇒ƯCLN(48,42,54)=2.3=6
  Vậy mỗi đội có :
  48:6=8 bác sĩ hồi sức cấp cứu
  42:6=7 bác sĩ đa khoa
  54:6=9 điều dưỡng viên
  Vậy lập được nhiều nhất 6 đội và mỗi đội có 8 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 7 bác sĩ đa khoa, 9 điều dưỡng viên
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đội lập được là: a (a∈N)
  ⇒48$\vdots$a ;42$\vdots$a ;54$\vdots$a mà a lớn nhất 
  ⇒a=ƯCLN(48,42,54)
  Ta có:42=2.3.7
           48=$2^{4}$.3
           54=2.3³
  ⇒ƯCLN(48,42,54)=2.3=6
  Vậy mỗi đội có :
  48:6=8 bác sĩ hồi sức cấp cứu
  42:6=7 bác sĩ đa khoa
  54:6=9 điều dưỡng viên
  Vậy lập được nhiều nhất 6 đội và mỗi đội có 8 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 7 bác sĩ đa khoa, 9 điều dưỡng viên

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )