Toán Lớp 6: Đề phòng chống dịch COVID -19 tp hồ chí minh thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu 24 bác sĩ đa khoa và 40

Question

Toán Lớp 6: Đề phòng chống dịch COVID -19 tp hồ chí minh thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu 24 bác sĩ đa khoa và 40 điều dưỡng viên . Hỏi có thể thành lập nhìu nhất bao nhiu đội phản ứng nhanh trong đó có bác sĩ và đìu dưỡng viên chia đều các đội, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 2 tháng 2022-03-02T11:01:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số đội phản ứng nhanh thành lập được là: a

  ⇒ 16 $\vdots$ a ; 24 $\vdots$ a ; 40 $\vdots$ a

  ⇒ a ∈ ƯCLN (16, 24, 40)

  Ta có: 16 = 2^4

            24 = 2^3 . 3

            40 = 2^3 . 5

  ⇒ ƯCLN (16, 24, 40) = 2^3

  Vậy có thể chia nhiều nhất 8 đội phản ứng nhanh

   

 2. Gọi a là số đội phản ứng nhanh có thể chia được nhiều nhất

  Ta có: 24 : a, 16 : a , 40 : a , (các dấu : là chia hết nha máy mình ko viết được)

  *Tìm ƯCLN (24,16,40)

  16=2^4
  24 = 2^3 . 3

  40 = 2^3 . 5

  ưcln(24,16, 40) =2^3=8

  suy ra a = 8

  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 8 đội phản ứng

  #An6D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )