Toán Lớp 6: để khen thưởng HS của lớp có thành tích trong học kì 1, giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh HS chuẩn bị 120 quyển vở và 72 chiết bút. Số

Question

Toán Lớp 6: để khen thưởng HS của lớp có thành tích trong học kì 1, giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh HS chuẩn bị 120 quyển vở và 72 chiết bút. Số vở và số bút được chia đều cho các phần thưởng. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 tuần 2022-06-07T09:12:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số phần thường có thể chia đều được là: x (x∈N)

  Ta có: x ∈ ƯC(120,72) và x là lớn nhất.

  ->120=2^3 .3.5

  ->72=2^3 .3^2

  =>ƯCLN(120,72)=2^3 .3=24.

  => Có thể chia được nhiều nhất 24 phần thưởng.

   

 2. Gọi số phần thường có thể chia được nhiều nhất là a (a > 0) 

  Theo đề bài. Ta có: 

  120 \vdots a   

  72 \vdots a 

  => a ∈ ƯCLN(120; 72) 

  120 = 2^3 . 3 . 5

  72 = 2^3 . 3^2 

  => ƯCLN(120; 72) = 2^3 . 3 = 24 

  Vậy: số phần thường có thể chia được nhiều nhất 24 phần thưởng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )