Toán Lớp 6: đặt tính rồi tính a)-45-5 b)66+(-23) lưu ý :có thể chụp hình nhưng ko làm trên mạng và phải kí tên trong vở làm xong trước được 5*+trả

Question

Toán Lớp 6: đặt tính rồi tính
a)-45-5
b)66+(-23)
lưu ý :có thể chụp hình nhưng ko làm trên mạng và phải kí tên trong vở
làm xong trước được 5*+trả lời hay nhất+cảm ơn
trả lời sau được5*+cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 6 tháng 2022-06-21T02:49:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)-45-5
  =-(45+5)
  =-50
  b)66+(-23)
  =43+23+(-23)
  =43+23-23
  =43+0
  =43.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) -45-5
  =-5(9+1)
  =-5.10
  =-50
   b) 66+(-23)
  =43+23-23
  =43+0
  =43

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )