Toán Lớp 6: Cô Lan muốn chia 374 quyển vở , 68 cái thước và 340 nhãn vở thành một sói phần thưởng như nhau . Hỏi có thể chia đc nhều nhất bao bao n

Question

Toán Lớp 6: Cô Lan muốn chia 374 quyển vở , 68 cái thước và 340 nhãn vở thành một sói phần thưởng như nhau . Hỏi có thể chia đc nhều nhất bao bao nhiêu giải thưởng . Trong đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở , thước và nhãn vở
Giúp với ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 tuần 2022-04-13T00:52:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số phần thưởng nhiều nhất có thể chia được là a ( phần thưởng, a ∈ N* )

  Theo bài ra ta có :

  \text{Với a lớn nhất và :}

  {:(374 ⁝ a),(68⁝a),(340⁝a):}}=> a∈ƯCLN(374,68,340)

  Ta có :

  {:(374=2.11.17),(68=2^2. 17),(340=2^2. 5.17):}}=>ƯCLN(374,68,340)=2.17=34

  Mỗi phần thưởng có số quyển vở là :

      374:34=11 \text{( quyển )}

  Mỗi phần thưởng có số cái thước là :

      68:34=2 \text{( cái thước )}

  Mỗi phần thưởng có số nhãn vở là :

     340:34=10 \text{( nhãn vở )}

  Vậy có thể chia nhiều nhất 34 phần thưởng.

  Mỗi phần thưởng có 11 quyển vở, 68 cái thước và 10 nhãn vở.

  \text{# Mạc}

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số phần thưởng có thể chia được là x ( phần thưởng ) 

  Điều kiện : x∈$N^*$

  Vì cô Lan muốn chia 374 quyển vở , 68 cái thước và 340 nhãn vở thành một sói phần thưởng như nhau nên : 

  => x∈ ƯC(374,68,340)

  mà x lớn nhất

  => x∈ ƯCLN(374,68,340)

  Ta có :

  374=2 . 11 . 17

  68=2^2 . 17

  340=2^2 . 5 . 17

  => ƯCLN(374,68,340)=2 . 17=34

  => x=34 ( thỏa mãn )

  Trong mỗi phần quà có số quyển vở là :

  374:34=11 ( quyển )

  Trong mỗi phần quà có số cái thước là :

  68:34=2 ( cái )

  Trong mỗi phần quà có số nhãn vở là :

  340:34=10 ( cái )

  Vậy có thể chia được nhiều nhất 34 phần quà

  Mỗi phần quà có : 11 quyển vở,2 cái thước và 10 cái nhãn vở

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )