Toán Lớp 6: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh thành các nhóm để thực hiện các dự an học tập. Hỏi cô có bao nhiêu cách chia

Question

Toán Lớp 6: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh thành các nhóm để thực hiện các dự an học tập. Hỏi cô có bao nhiêu cách chia, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 4 tuần 2022-04-13T01:27:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Số nhóm 4 => 10 người mỗi nhóm
    Số nhóm 5 => 8 người mỗi nhóm
    Số nhóm 6 => 6 người mỗi nhóm dư 4 người
    Số nhóm 8 => 5 người một nhóm
    Số nhóm 10 => 4 người một nhóm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )