Toán Lớp 6: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở ,48bút chì và 192 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp t

Question

Toán Lớp 6: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở ,48bút chì và 192 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp tổng kết học kì 1 hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng ? Mỗi phàn thưởng có bao nhiêu quyển vở bao nhiêu bút chì bao nhiêu tập giấy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-12-22T06:48:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vậy mỗi phần thưởng có 8 quyển vở, 3 bút chì và 12 tập giấy
  Giải thích:
  Gọi số phần thưởng có thể chia được là a. (a thuộc N*)
  Để chia 128 quyển vở, 48 bút chì, 192 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau thì: a thuộc ƯC(128,48,192) và a là nhiều nhất.
  Ta có: 128 = 2^7 ; 48 = 2^4.3 ; 192 = 2^6.3
  -> ƯCLN(128,48,192) = 2^4 = 16
  => ƯC(128,48,192) = Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}
  Do: a là nhiều nhất
  -> a = 16
  Vậy: cô giáo có thể chia được nhiều nhất 16 phần thưởng như nhau.
  Có số vở là:
  128 : 16 = 8 (quyển)
  Có số bút chì là: 
  48 : 16 = 3 (bút chì)
  Có số tập giấy là:
  192 : 16 = 12 (tập giấy)
  Vậy mỗi phần thưởng có 8 quyển vở, 3 bút chì và 12 tập giấy
  Xin hay nhất nha?

 2. Giải đáp:gọi số phần thưởng là x
  Theo đề bài ta có : 128 : hết cho x ; 192 : hết cho x
  Do đó : x là ƯCLN (128,48 và 192) <vì x lớn nhất>
  128 = 2 mũ 7
  48 = 2 mũ 4 x 3
  192 = 2 mũ 6 x3
  ƯCLN(128,48,192)=2 mũ 4 = 16
  Vậy số phần thưởng lớn nhất có thể chia thành 16 phần:
  Số vở ở mỗi phần là :
  128:16=8 (quyển)
  số bút chì ở mỗi phần là:
  48:16=3 (bút)
  số tập giấy là:
  192:16=12 (tập)
  Chúc em học tốt nếu đúng nhớ vote 5* cho chị nha ~ !! tks
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )