Toán Lớp 6: cô có 48 quyển vở,72 bút bi và 96 bút chì muốn chia đều thành các phần thưởng mà trong các phần thưởng có cả vở cả bút chì và bút bi.Cô

Question

Toán Lớp 6: cô có 48 quyển vở,72 bút bi và 96 bút chì muốn chia đều thành các phần thưởng mà trong các phần thưởng có cả vở cả bút chì và bút bi.Cô có thể chia đc nhiều nhâts bao nhiêu phần thưởng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 4 ngày 2022-05-14T07:52:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:24 phần.
   UCLN(48;72;96)=24
  48:24=2
  72:24=3
  96:24=4
  Vậy UCLN(48,72,96)=24
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )