Toán Lớp 6: có bao nhiêu số thỏa mãn x sao cho 1x là hợp số cho tập hợp A=[ x thuộc N| 7 bé hoặc bằng x < 17] có số phần tử là

Question

Toán Lớp 6: có bao nhiêu số thỏa mãn x sao cho 1x là hợp số
cho tập hợp A=[ x thuộc N| 7 bé hoặc bằng x < 17] có số phần tử là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 11 phút 2022-06-07T04:34:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Nhiều
  __________________
  10 phần tử.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Có rất nhiều vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó.
  Mà hợp số có rất nhiều
  => 1x = 1. hợp số = hợp số.
  ______________________
  Các phần tử đó là:
  7,8,9,10,…,16
  Có số phần tử là:
  (16 – 7) : 1 + 1 = 10(số)
  Đáp số : 10 phần tử

 2. Câu 1 : 
  Có rất nhiều phần tử vì số nào × 1 cũng bằng chính nó 
  Câu 2 
  Các phần tử là : {7;8;9;…;16}
  Số phần tử là : 
  (16 – 7 ) : 1 + 1 = 10 ( phần tử )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )