Toán Lớp 6: Có 18 cây bút và 24 quyển vở,có thể chia thành mấy phần để số bút và số vở được chia đều vào các phần trong mỗi phần ở mối cách chia có

Question

Toán Lớp 6: Có 18 cây bút và 24 quyển vở,có thể chia thành mấy phần để số bút và số vở được chia đều vào các phần trong mỗi phần ở mối cách chia có bao nhiêu bút,vở.
*lưu ý: bài này thuộc dạng ƯỚC CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-03-14T19:38:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cách có thể chia được là x (cách)
  Vì 18 ; 24 vdots x ⇒ x ∈ ƯC (18 ; 24)
  Ta có :
  18 = 2 . 3^{2}
  24 = 2^{3} . 3
  ⇒ $ƯCLN$ (18 ; 24) = 2 . 3 = 6
  ⇒ ƯC (18 ; 24) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}
  Vậy có tất cả là 4 cách chia và mỗi phần trong mỗi cách chia có :
  – Chia thành 1 phần thì mỗi phần có 18 cây bút và 24 quyển vở .
  – Chia thành 2 phần thì mỗi phần có 9 cây bút và 12 quyển vở .
  – Chia thành 3 phần thì mỗi phần có 6 cây bút và 8 quyển vở .
  – Chia thành 6 phần thì mỗi phần có 3 cây bút và 6 quyển vở .

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có 18 bút và 24 vở
  chia thành các phần để số bút và số vở được chia đều vào các phần => Số cách chia là ước chung của 18 và 24
  Ta có : 
  18 = 3^2 . 2
  24 = 3 . 2^3
  $\text{⇒ ƯCLN (18 , 24) = 3 . 2 = 6}$
  $\text{⇒ ƯC(18 , 24) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}}$
  Vậy có 4 cách chia 18 bút và 24 vở vào mỗi phần
  Mối phần ở cách chia thứ 1 có số bút là :
           18 : 1 = 18 (bút)
  Cố số vở là :
          24 : 1 = 24 (vở)
  Mối phần ở cách chia thứ 2 có số bút là :
           18 : 2 = 9 (bút)
  Có số vở là :
         24 : 2 = 12 (vở)
  Mối phần ở cách chia thứ 3 có số bút là :
          18 : 3 = 6 (bút)
  Có số vở là :
           24 : 3 = 8 (vở)
  Mối phần ở cách chia thứ 4 có số bút là :
            18 : 6 = 3 (bút)
  Có số vở là :
            24 : 6 = 4 (vở)
                                 Đáp số : Có 4 cách
                                          Cách 1 : 18 bút 24 vở.
                                          Cách 2 : 9 bút 12 vở.
                                          Cách 3 : 6 bút 8 vở.
                                          Cách 4 : 3 bút 4 vở. 
  $\text{_________________________________________________________________}$
  Bài này áp dụng công thức tìm ƯCLN rồi tìm ƯC là làm được nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )