Toán Lớp 6: Có 10 bậc thang, mỗi lần đi có thể đi 1 bậc hoặc 2 bậc. Hỏi có bao nhiêu cách đi để đi từ mặt đất lên đến bậc 10.

Question

Toán Lớp 6: Có 10 bậc thang, mỗi lần đi có thể đi 1 bậc hoặc 2 bậc. Hỏi có bao nhiêu
cách đi để đi từ mặt đất lên đến bậc 10., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-12-19T06:42:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1: Đi 5 lần 2 bước 
  Cách 2: Đi 10 lần 1 bước 
  Cách 3: Đi 4 lần 2 bước và 2 lần 1 bước
  Cách 4: Đi 3 lần 2 bước và 4 lần 1 bước
  Cách 5: Đi 2 lần 2 bước và 6 lần 1 bước
  Cách 6: Đi 1 lần 2 bước và 8 lần 1 bước 
  → Có 6 cách đi 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )