Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=1+3+3 mũ 2+3 mũ 3+…3 mũ 97 +3 mũ 98 chia hết cho 13

Question

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=1+3+3 mũ 2+3 mũ 3+…3 mũ 97 +3 mũ 98 chia hết cho 13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 4 tháng 2022-06-20T15:14:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Y = 1+3+3^2+3^3+…+3^98 ⋮ 13$\\$ =(1+3+3^2)+(3^3 + 3^4 + 3^5)+…+(3^96 + 3^97 + 3^98)$\\$ =13+3^3×13+…+3^96×13 ->Y ⋮ 13$\\$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp:
  Y = 1+3+3²+3³+…+3⁹⁸ chia hết cho 13
  Y=(1+3+3²)+(3³+3⁴+3⁵)+…+(3⁹⁶+3⁹⁷+3⁹⁸)
  Y=13+3³×(1+3+3²)+…+3⁹⁶×(1+3+3²)
  Y=13+3³×13+….+3⁹⁶×13
  =>Y chia hết 13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )