Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng ( 10^28 + 8 ) chia hết cho 9 giúp nha! Hứa vote 5 sao

Question

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng ( 10^28 + 8 ) chia hết cho 9
giúp nha! Hứa vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-12-22T11:04:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  10^{28} + 8
  = 1000…0 + 8 $\text{(có 28 chữ số 0)}$
  = 1 + 000…0 + 8 $\text{(có 28 chữ số 0)}$
  = 1 + 8
  = 9
  $\text{Vì}$ 9 \vdots 9 $\text{nên}$ 10^{28} + 8 \vdots 9
  $\text{Vậy bài toán được chứng minh}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  đổi $10^{28}$ = 10…00000(28 chữ số 0)
  tổng của tất cả các chữ số của 10…00000(28 chữ số 0) là 1
  tổng của tất cả các chữ số của 8 là 8
  8+1
  =9 ⋮ 9
  vậy 10^28 + 8 ⋮9

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )