Toán Lớp 6: Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

Question

Toán Lớp 6: Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-11T05:44:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=2+2^2+2^3+2^4+……………..+2^100
  A=(2+2^2)+(2^3+2^4)+……….. +(2^99+2^100)
  A=1.(2+2^2)+2^3.(2+2^2)+………….+2^99.(2+2^2)
  A=1.6+2^3. 6+…………..+2^99. 6
  A=6.(1+2^3+………+2^99)
  Vì 6vdots6
  =>6.(1+2^3+………+2^99)vdots6
  =>Avdots6

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + ……….. + 2^100
  A=(2 + 2^2) + (2^3 + 2^4)+……….. +(2^99 + 2^100)
  A=1.(2 + 2^2)+2^3.(2 + 2^2)+………….+2^99.(2 + 2^2)
  A=1.6 + 2^3. 6 +…………..+ 2^99. 6
  A=6.(1 + 2^3 +………+ 2^99)
  =>6.(1 + 2^3 + …… + 2^99) \vdots 6
  =>6.(1 + 2^3 +………+ 2^99) \vdots 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )