Toán Lớp 6: Chứng tỏ 10 mũ 5+35 chia hết cho 9 và 5 b chứng tỏ 10 mũ 5+98 chia hết cho hai và 9

Question

Toán Lớp 6: Chứng tỏ 10 mũ 5+35 chia hết cho 9 và 5
b chứng tỏ 10 mũ 5+98 chia hết cho hai và 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 4 ngày 2022-06-19T01:51:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Ta có:
  5 +35 = 40
  Mà 1) 40 $\vdots$ 5
  2) 40 $\not\vdots$ 9
  => 40 $\vdots$ 5, 40 $\not\vdots$ 9.
  Ta có:
  1) 10 $\not\vdots$ 2, 98 $\not\vdots$ 2.
  2) 10^5 + 98 = 100000 + 98 = 100098
  Mà 100098 $\vdots$ 9
  => 10^5 + 98 $\vdots$ 2,9.
   

 2. a) 10 mũ 5+35=100035
  để 100035 chia hết cho 5 thì phải có số 0 hoặc 5 ở cuối mà 100035 có số 5 cuối 
  suy ra 100035:5
  để 100035 chia hết cho 9 thì ccongj các chữ số là: 1+0+0+0+0+3+5=9 mà 9 chia hết cho 9 
  suy ra 100035:9
  b 10 mũ 5 + 98=100098
  để 100098 chia hết cho hai cần có chữ số 0,2,4,6,8 đứng cuối 
  suy ra 100098:2
  để 100098:9 giống mình giải thích ở trên mình cộng lại ra 18 mà 18:9
  suy ra 100098:9
  chúc bạn học tốt  
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )