Toán Lớp 6: chứng minh rằng : nếu x-y chia hết cho 7 thì 4x + 3y chia hết cho 7

Question

Toán Lớp 6: chứng minh rằng : nếu x-y chia hết cho 7 thì 4x + 3y chia hết cho 7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tuần 2022-06-14T23:33:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x-y$\vdots$7$\Rightarrow$x$\vdots$7,y$\vdots$7.(tính : hết một hiệu)
  $\Rightarrow$4x$\vdots$7.(tính : hết một tích)
  $\Rightarrow3y$\vdots$7.(tính : hết một tích)
  $\Rightarrow4x-3y$\vdots$7.7(đpcm)(tính : hết một tổng)
   

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu x-y vdots 7 => x vdots 7; y vdots 7
  Vì x vdots 7=>4x vdots 7
  Vì y vdots 7=> 3y vdots 7
  =>4x+3y vdots 7 (ĐPCM)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )