Toán Lớp 6: chứng minh rằng : Nếu 7x +3y chia hết cho 37 thì 13x+18y chia hết cho 37 cíu mik zới . hepl . gấp mai mik nộp r đây là dạng nâng cao .

Question

Toán Lớp 6: chứng minh rằng : Nếu 7x +3y chia hết cho 37 thì 13x+18y chia hết cho 37
cíu mik zới . hepl . gấp mai mik nộp r
đây là dạng nâng cao . ai học đc mới biết
giúp mik zới, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tuần 2022-06-17T01:36:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Ta có : 5(13x+18y)-4(7x+4y)=65x+90y-28x-16y

  =37x+74y=37(x+2y)chia hết cho 37(*)

  Hay 5(13x+18y)-4(7x+4y)chia hết choa 37 (*)

  Vì 7x+4y chia hết cho 37 , mà (4;37)=1 nên 4(7x+4y)chia hết cho 37

  Do đó , từ (*)=>:5(13x+18y)chia hết cho 37 , mà (5;37)=1 nên 13x +18y chia hết cho 37

 2. Xét hiệu: A = 9.(7x+4y) – 2.(13x+18y)

  → A = 63x + 36y – 26x – 36y

  → A = 37x

  → A chia hết chp 37

  Vì 7x + 4y chia hết cho 37

  → 9.(7x+4y) chia hết cho 37

  Mà A chia hết cho 37

  →  2.(13x+18y) chia hết cho 37

  Do 2 và 37 là nguyên tố cùng nhau

  → 13x+18y chia hết cho 37

  Vây nếu 7x+4y chia hết cho 37 thì 13x+18y chia hết cho 37

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )