Toán Lớp 6: Chứng minh rằng `abc` `-` `cba`chia hết cho `11` (với `a` `>` `b`) Nhanh lên nhé !!!! Tui cần gấp

Question

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng `abc` `-` `cba`chia hết cho `11` (với `a` `>` `b`)
Nhanh lên nhé !!!! Tui cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-03-14T15:29:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : abc – cba = abc – abc = 0
  Mà 0 luôn chia hết cho 11
  → abc – cba chia hết cho 11 ( ∀ a, b, c )

 2. $ abc – cba = 100a + 10b + c – 100c + 10b + a $
  $ = ( 100a – a ) + ( 10b – 10b ) + ( c – 100c ) $
  $ = 99a + 0 + ( -99c ) $
  Ta có : $ 99a ; 0 ; -99c $ đều chia hết cho $ 11 $ 
  ⇒ $ = 99a + 0 + ( -99c ) $ chia hết cho $ 11 $
  ⇒ $ abc – cba $ chia hết cho $ 11 $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )