Toán Lớp 6: Chứng minh rằng : 4^2n – 3^2n – 7 chia hết cho 21 với mọi số nguyên dương n ( tách 21 thành xét mod 3 và mod 7)

Question

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng : 4^2n – 3^2n – 7 chia hết cho 21 với mọi số nguyên dương n ( tách 21 thành xét mod 3 và mod 7), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tuần 2022-01-12T23:49:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Vì 4^2=4.4=16
  3^2=3.3=9 nên
  =>16-9-7=0
  =>0:21=0 mà 0:3 và 0:7 đều =0
  =>mọi số nguyên dương dược 0 chia cho đều bằng 0
  Vậy :mọi số nguyên dương mà 0 chia cho đều bằng 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )