Toán Lớp 6: Chứng minh rằng; 2 ± 2 ² ± 2 ³ +2 mũ4+ 2 mũ5 +2 mũ6 +2 mũ7 +2 mũ8 chia hết cho (-6) Giúp mình với mình tim với vote cho.Thanks mọi ng

Question

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng; 2 ± 2 ² ± 2 ³ +2 mũ4+ 2 mũ5 +2 mũ6 +2 mũ7 +2 mũ8 chia hết cho (-6)
Giúp mình với mình tim với vote cho.Thanks mọi người nhiều !!!!!!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 ngày 2022-06-18T00:35:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2+2^2 +2^3 +2^4 +…+2^8
  =(2+2^2 +2^3+2^4 )+(2^5 +2^6 +2^7 +2^8 )
  = 30+2^4 .(2+2^2 +2^3 +2^4 )
  =30+2^4 .30
  =30.(1+2^4 )
  Vì 30 \vdots-6
  -> 30.(1+2^4 ) \vdots-6
  => ‘(2+2^2 +2^3 +2^4 +…+2^8)  \vdots  -6
  (Bài tham khảo)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )